Działka Budowlana - Idealna pod Bliźniaki

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
370 000 PLN, Pow. 4 900 m2
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
4 900 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Pietrzykowice , Osiedle Wierzch Granic
Numer oferty:
364605
Cena za m2:
75.51 PLN

TYLKO W BEST NEST ! 


Mam przyjemność zaprezentować działkę budowlaną w Pietrzykowicach - numer działki - 1699/3 


Grunt o powierzchni 4900 m2 o kształcie zbliżonym do trapezu,  położony w odległości 60m od ul. Osiedle Wierzch Granic. Działka idealnie nadaje się pod budowę domów jednorodzinnych lub domów w zabudowie bliźniaczej. Spełni też funkcję gruntu pod rezydencję. Przybliżone wymiary działki: ok 37m na 140m. Część gruntu jest wyłączona z zabudowy w związku z płynącym potokiem przy wschodniej granicy działki (ok 1700m2)


Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczona symbolem 36MN :


"1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszcza się:
a) budynki rekreacji indywidualnej,
b) zabudowę zagrodową,
c) usługi agroturystyczne,
d) budynki zamieszkania zbiorowego wyłącznie w formie pensjonatów;
3) forma zabudowy: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 60%;
6) intensywność zabudowy: min. 0,01, maks. 2,2;
7) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%;
8) geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe i wielospadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych min. 25° do maks. 45° , z dopuszczeniem innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku,
b) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a oraz obiektów małej architektury - kształtowana dowolnie;
9) wysokość zabudowy: maks. 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem §"


Więcej szczegółów udzielę telefonicznie


 

Nieprawidłowy adres E-mail